ASSA AB

Org.nummer: 556034-3161

Bolagsform: Aktiebolag

Bolagets redovisning

resultaträkning

2015-12

%

2014-12

%

2013-12

Nettoomsättning (TKR)

1 202 034

14,46

1 050 185

-2,38

1 075 799

Rörelseresultat (TKR)

299 183

28,26

233 267

-1,09

235 848

Res. e. finansnetto (TKR)

295 971

29,79

228 045

-2,20

233 185

Årets resultat (TKR)

-2 265

16,39

-1 946

-101,08

180 143

balansräkning

2015-12

%

2014-12

%

2013-12

Tillgångar

Tecknat ej inbetalt kapital (TKR)

0

-

0

-

0

Anläggningstillgångar (TKR)

39 005

18,85

32 818

-7,59

35 515

Omsättningstillgångar (TKR)

621 516

12,77

551 112

-0,12

551 759

Tillgångar (TKR)

660 521

13,12

583 930

-0,57

587 274

Skulder, eget kapital och avsättningar

Eget kapital (TKR)

38 729

-5,53

40 994

-4,53

42 941

Minoritetsintressen (TKR)

0

-

0

-

0

Avsättningar (TKR)

114 062

-7,17

122 872

-2,73

126 326

Långfristiga skulder (TKR)

0

-

0

-

0

Kortfristiga skulder (TKR)

499 023

21,39

411 090

1,17

406 349

Skulder och eget kapital (TKR)

660 521

13,12

583 930

-0,57

587 274

nyckeltal

2015-12

%

2014-12

%

2013-12

Antal Anställda

339

-4,51

355

-2,74

365

Omsättning per anställd (TKR)

3506,37

19,52

2933,67

0,31

2924,67

Personalkostnader per anställd (TKR)

0,00

-

0,00

-

0,00

Vinstmarginal (%)

25,18

12,34

22,41

1,36

22,11

Soliditet (%)

6,75

-15,99

8,03

-6,68

8,60

Kassalikviditet (%)

124,55

-7,10

134,06

-1,27

135,78

Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Fyll i din e-postadress så skickas företagets uppgifter till dig.

Fyll i ditt telefonnummer så skickas företagets uppgifter till dig.

Den här funktionen kommer inom kort!

(Klicka för att stänga)