ASSA AB

Org.nummer: 556034-3161

Bolagsform: Aktiebolag

Bolagets redovisning

resultaträkning

2016-12

%

2015-12

%

2014-12

Nettoomsättning (TKR)

1 308 772

8,88

1 202 034

14,46

1 050 185

Rörelseresultat (TKR)

329 958

10,29

299 183

28,26

233 267

Res. e. finansnetto (TKR)

326 006

10,15

295 971

29,79

228 045

Årets resultat (TKR)

25 815

-1239,74

-2 265

16,39

-1 946

balansräkning

2016-12

%

2015-12

%

2014-12

Tillgångar

Tecknat ej inbetalt kapital (TKR)

0

-

0

-

0

Anläggningstillgångar (TKR)

63 281

62,24

39 005

18,85

32 818

Omsättningstillgångar (TKR)

637 832

2,63

621 516

12,77

551 112

Tillgångar (TKR)

701 113

6,15

660 521

13,12

583 930

Skulder, eget kapital och avsättningar

Eget kapital (TKR)

64 544

66,66

38 729

-5,53

40 994

Minoritetsintressen (TKR)

0

-

0

-

0

Avsättningar (TKR)

112 240

-1,60

114 062

-7,17

122 872

Långfristiga skulder (TKR)

0

-

0

-

0

Kortfristiga skulder (TKR)

507 250

1,65

499 023

21,39

411 090

Skulder och eget kapital (TKR)

701 113

6,15

660 521

13,12

583 930

nyckeltal

2016-12

%

2015-12

%

2014-12

Antal Anställda

357

5,31

339

-4,51

355

Omsättning per anställd (TKR)

3626,19

3,42

3506,37

19,52

2933,67

Personalkostnader per anställd (TKR)

0,00

-

0,00

-

0,00

Vinstmarginal (%)

25,50

1,25

25,18

12,34

22,41

Soliditet (%)

10,74

59,20

6,75

-15,99

8,03

Kassalikviditet (%)

125,74

0,96

124,55

-7,10

134,06

Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Fyll i din e-postadress så skickas företagets uppgifter till dig.

Fyll i ditt telefonnummer så skickas företagets uppgifter till dig.

Den här funktionen kommer inom kort!

(Klicka för att stänga)