ASSA AB

Org.nummer: 556034-3161

Bolagsform: Aktiebolag

Bolagets redovisning

resultaträkning

2016-12

%

2015-12

%

2014-12

%

Nettoomsättning (TKR)

1 308 772

8,88

1 202 034

14,46

1 050 185

-2,38

Rörelseresultat (TKR)

329 958

10,29

299 183

28,26

233 267

-1,09

Res. e. finansnetto (TKR)

326 006

10,15

295 971

29,79

228 045

-2,20

Årets resultat (TKR)

25 815

-1239,74

-2 265

16,39

-1 946

-101,08

balansräkning

2016-12

%

2015-12

%

2014-12

%

Tillgångar

Tecknat ej inbetalt kapital (TKR)

0

-

0

-

0

-

Anläggningstillgångar (TKR)

63 281

62,24

39 005

18,85

32 818

-7,59

Omsättningstillgångar (TKR)

637 832

2,63

621 516

12,77

551 112

-0,12

Tillgångar (TKR)

701 113

6,15

660 521

13,12

583 930

-0,57

Skulder, eget kapital och avsättningar

Eget kapital (TKR)

64 544

66,66

38 729

-5,53

40 994

-4,53

Minoritetsintressen (TKR)

0

-

0

-

0

-

Avsättningar (TKR)

112 240

-1,60

114 062

-7,17

122 872

-2,73

Långfristiga skulder (TKR)

0

-

0

-

0

-

Kortfristiga skulder (TKR)

507 250

1,65

499 023

21,39

411 090

1,17

Skulder och eget kapital (TKR)

701 113

6,15

660 521

13,12

583 930

-0,57

nyckeltal

2016-12

%

2015-12

%

2014-12

%

Antal Anställda

357

5,31

339

-4,51

355

-2,74

Omsättning per anställd (TKR)

3626,19

3,42

3506,37

19,52

2933,67

0,31

Personalkostnader per anställd (TKR)

0,00

-

0,00

-

0,00

-

Vinstmarginal (%)

25,50

1,25

25,18

12,34

22,41

1,36

Soliditet (%)

10,74

59,20

6,75

-15,99

8,03

-6,68

Kassalikviditet (%)

125,74

0,96

124,55

-7,10

134,06

-1,27

Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Fyll i din e-postadress så skickas företagets uppgifter till dig.

Fyll i ditt telefonnummer så skickas företagets uppgifter till dig.

Den här funktionen kommer inom kort!

(Klicka för att stänga)