Åmåls Industrilackering AB

Org.nummer: 556707-8216

Bolagsform: Aktiebolag

Bolagets redovisning

resultaträkning

2014-12

%

2013-12

%

2012-12

Nettoomsättning (TKR)

4 589

79,19

2 561

-35,52

3 972

Rörelseresultat (TKR)

704

-182,15

-857

127,32

-377

Res. e. finansnetto (TKR)

623

-167,06

-929

85,06

-502

Årets resultat (TKR)

701

-157,65

-1 216

5690,48

-21

balansräkning

2014-12

%

2013-12

%

2012-12

Tillgångar

Tecknat ej inbetalt kapital (TKR)

0

-

0

-

0

Anläggningstillgångar (TKR)

2 418

-13,18

2 785

53,87

1 810

Omsättningstillgångar (TKR)

694

2,51

677

-15,59

802

Tillgångar (TKR)

3 113

-10,08

3 462

32,59

2 611

Skulder, eget kapital och avsättningar

Eget kapital (TKR)

1 036

210,18

334

-33,73

504

Minoritetsintressen (TKR)

0

-

0

-

0

Avsättningar (TKR)

527

-12,89

605

2650,00

22

Långfristiga skulder (TKR)

827

-6,76

887

-4,31

927

Kortfristiga skulder (TKR)

723

-55,78

1 635

41,19

1 158

Skulder och eget kapital (TKR)

3 113

-10,08

3 462

32,59

2 611

nyckeltal

2014-12

%

2013-12

%

2012-12

Antal Anställda

4

33,33

3

-40,00

5

Omsättning per anställd (TKR)

795,75

-6,60

852,00

14,89

741,60

Personalkostnader per anställd (TKR)

367,75

-8,37

401,33

34,95

297,40

Vinstmarginal (%)

22,12

-165,97

-33,53

230,65

-10,14

Soliditet (%)

33,28

244,95

9,65

-50,02

19,30

Kassalikviditet (%)

95,99

131,82

41,41

-40,21

69,26

Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Fyll i din e-postadress så skickas företagets uppgifter till dig.

Fyll i ditt telefonnummer så skickas företagets uppgifter till dig.

Den här funktionen kommer inom kort!

(Klicka för att stänga)