SBAB Bank AB

Org.nummer: 556253-7513

Bolagsform: Bankaktiebolag

Registreringsår: 1984

F-Skatt: Registrerad

VD: Danielsson, Klas Per-Erik

presentation

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bankrörelse, i vilket ingår betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. Bolaget får även bedriva annan finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Bolaget får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), 4. förmedla betalningar, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, 9. förvara värdepapper, 10. driva valutahandel, 11. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 12. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), 13. driva fondverksamhet under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2004:46) om investeringsfonder, 14. driva försäkringsförmedling under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2005:405) om försäkringsförmedling, 15. driva inkassoverksamhet, 16. ge ut säkerställda obligationer under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, 17. förmedla köp, försäljning och belåning av fast egendom och tomträtter, samt 18. förvalta fast egendom och tomträtter.

VIEW360 - VIRTUELL RUNDVANDRING

Läs mer

kontaktuppgifter

Telefonnummer:
0771-453000

Hemsidor:
www.sbab.se

Telefaxnummer:
08-6114600

E-postadresser:
kundcenter@sbab.se

Besöksadress:
Löjtnantsgatan 21
115 50 Stockholm
Visa på karta

Utdelningsadress:
Box 27308
102 54 Stockholm
Visa på karta

Sociala medier

Arbetsställe nr(cfar): 24016420

Telefonnummer:
0771-453000

Hemsidor:
www.sbab.se

Telefaxnummer:
08-6114600

E-postadresser:
kundcenter@sbab.se

Besöksadress:
Löjtnantsgatan 21
115 50 Stockholm
Visa på karta

Utdelningsadress:
Box 27308
102 54 Stockholm
Visa på karta

Kartöversikt

Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Fyll i din e-postadress så skickas företagets uppgifter till dig.

Fyll i ditt telefonnummer så skickas företagets uppgifter till dig.

Den här funktionen kommer inom kort!

(Klicka för att stänga)