Konkursinformation

Kungörelse-id Uppgiftslämnare Kungörelsetyp Personnr/Orgnr Namn Publiceringsdatum
K329917/17 Kalmar tingsrätt Konkursbeslut 556996-3266 Fixia Garden Quality Business AB 2017-05-29
K329879/17 Kalmar tingsrätt Konkursbeslut 556475-6111 MM Tech Cast Aktiebolag 2017-05-29
K329724/17 Kalmar tingsrätt Konkursbeslut 19600705-XXXX GUDRUN Alice Vilhelmsson 2017-05-29
K329531/17 Lunds tingsrätt Konkursbeslut 556755-4877 Skånes Stenakut AB 2017-05-29
K326639/17 Hudiksvalls tingsrätt Utdelningsförslag 556903-9869 QZ Inter Aktiebolag 2017-05-29
K326625/17 Södertörns tingsrätt Konkursbeslut 556661-7865 Rukksson AB (tidigare Fast Lane Institute for Knowledge Transfer Svens 2017-05-29
K326624/17 Södertörns tingsrätt Konkursbeslut 556926-6579 Slottsbäcken Holding AB 2017-05-29
K326623/17 Södertörns tingsrätt Konkursbeslut 556936-3442 Özmeh gruppen AB 2017-05-29
K326622/17 Södertörns tingsrätt Konkursbeslut 19550402-XXXX György Homonnai 2017-05-29
K326621/17 Södertörns tingsrätt Konkursbeslut 19731106-XXXX Wojciech Weglowski 2017-05-29