Konkursinformation

Kungörelse-id Uppgiftslämnare Kungörelsetyp Personnr/Orgnr Namn Publiceringsdatum
K434049/18 Lycksele tingsrätt Konkursbeslut 556891-9095 JKU VVS AB 2018-08-16
K431218/18 Attunda tingsrätt Konkursbeslut 19770402-XXXX Pawel Liszewski 2018-08-16
K431214/18 Värmlands tingsrätt Konkursbeslut 19571029-XXXX Dan Sörensen 2018-08-16
K431213/18 Värmlands tingsrätt Konkursbeslut 556937-9604 Åshammar bygg & inredning AB 2018-08-16
K431208/18 Östersunds tingsrätt Konkursbeslut 19360427-XXXX Sonja Borghs dödsbo 2018-08-16
K431203/18 Västmanlands tingsrätt Konkursbeslut 559006-6899 Marin Västerås PS AB 2018-08-16
K431148/18 Eksjö tingsrätt Konkursbeslut 556748-0982 Mariannelunds Förvaltningsaktiebolag 2018-08-16
K431124/18 Nyköpings tingsrätt Konkursbeslut 559024-2771 Sparreholms alltjänst AB 2018-08-16
K431112/18 Eksjö tingsrätt Konkursbeslut 556351-5682 Brorssons Traktordelar Aktiebolag 2018-08-16
K431091/18 Halmstads tingsrätt Konkursbeslut 559133-1961 Calazoni Pizzeria AB 2018-08-16